Om oss

 

 

Dette er et firma som har valgt å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet hos ansatte innenfor transport og samferdsel. Firmaet har siden sommeren 14 tilbudt helsetjenester til ansatte i transportbransjen.

Transportmedisinsk Senter Raa har også siden starten -14 drevet med førstehjelpsundervisning. Undervisning har hovedsakelig vært førstehjelp rettet mot yrkessjåfører, men også mange kurs mot barnehager og helsepersonell. Willy Davidsen Raa startet firmaet og har bakgrunn med fagbrev ambulanse, bachelor i sykepleie og lege. For tiden jobber han ved Masfjorden legekontor som ALIS:

Andre instruktører tilknyttet er alt fra sykepleiere, paramedic, jordmødre, brannmenn og leger av forskjellige spesialiteter. Vi har hele tiden holdt til i Åsane utenfor Bergen.

Fra høsten 2017 fikk vi godkjenning fra Helsedirektoratet til å holde 2 dagers akuttmedisin kurs for leger og legevaktspersonell etter akutmmedisinforskriften. Vi er også teknisk arrangør for kursene NSS (Norsk Sanitet Service) sine kurs for allmennleger.

 

                                Willy Davidsen Raa

Utdanna sykepleier, fagarbeider ambulanse og lege.

Instruktør førstehjelp, DHLR (Hjertestarter), yrkesjåførutdanning.

 

 

Hans Christian Sande

Utdannet trafikklærer tunge kjøretøy, fagbrev yrkessjåfør